Växla från att arbeta offline till online (2023)

Hur märker du när du arbetar offline eller online i Outlook? Det finns visuella ledtrådar med början i statusfältet längst ned i Outlook-fönstret. Om någon av följande statusindikatorer visas betyder det att Outlook inte är anslutet till e-postservern.

Växla från att arbeta offline till online (1) eller Växla från att arbeta offline till online (2)

Du kan inte skicka eller ta emot e-post förrän du återansluter.

Status: Arbetar offline

Arbeta offline är vanligtvis ett val. Det är enkelt att återgå till att arbeta online.

 • Välj Arbeta offline på fliken Skicka/ta emot i Outlook för att återansluta.

  Växla från att arbeta offline till online (3)

Meddelanden:

 • Om bakgrunden på knappen Arbeta offline är skuggad (så som visas på bilden ovan) är du inte ansluten. Om bakgrunden inte är skuggad är du ansluten.

 • Om du inte ser knappen Arbeta offline och ditt e-postkonto är ett Microsoft Exchange Server-konto eller ettMicrosoft 365-konto kanCachelagrat Exchange-läge vara inaktiverat. Följ anvisningarna i Aktivera Cachelagrat Exchange-läge för att ändra den inställningen. Du kan också kontakta den som hanterar Exchange-servern för din organisation.
  Vi rekommenderar att du alltid använder cachelagrat Exchange med ettMicrosoft 365 konto.

Status: Frånkopplad

Det kan finnas olika anledningar till att du är frånkopplad från Outlook. Det som följer är några exempel på möjliga orsaker.

 • Om din Internet-anslutning fungerar kan det vara problem med e-postservern.

 • Om du kan logga in på din e-post från en webbplats, t.ex. http://outlook.com, kontrollerar du om du kan ta emot och skicka e-post där. Om e-posten inte fungerar på webbplatsen kontaktar du teknisk support eller tjänsteleverantören för att få hjälp.

 • Om du kan skicka och ta emot e-post på webbplatsen fungerar e-postservern bra. Datorn kanske måste uppdateras eller också kan det vara problem med kontoinställningarna.

Tips för att återansluta till Outlook

Här är några förslag på olika sätt att återansluta till Outlook.

Återställa statusen Arbeta offline

 • Välj Arbeta offline på fliken Skicka/ta emot och kontrollera statusfältet. Om statusen är Arbetar Offline upprepar du åtgärden tills statusen ändras till Ansluten.

Söka efter uppdateringar

 • Läs avsnittet Söka efter uppdateringar och installera alla nödvändiga uppdateringar.

Skapa en ny profil

Om du vill eliminera risken att det är ett fel på din aktuella Outlook-profil skapar du en ny profil. Om du öppnar Outlook med den nya profilen och det fortfarande är nedkopplat kan du försöka ta bort ditt konto och sedan lägga till det igen.

 1. I fönstret Mapp högerklickar du på kontonamnet och väljer sedan Ta bort<kontonamn>.

 2. Följ sedan anvisningarna i Lägga till kontot igen.

Viktigt!: Office 2010 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Om Arbetar offline visas i statusfältet längst ned i Outlook-fönstret betyder det att Outlook inte har kontakt med e-postservern. Du kan inte skicka eller ta emot e-post förrän du är ansluten igen.

Växla från att arbeta offline till online (4)

Det första steget är att kontrollera Internetanslutningen genom att försöka ansluta till en webbplats. Om Internetförbindelsen fungerar försöker du återansluta till e-postservern. Så här gör du:

 1. Klicka på Skicka/ta emot.

  När Outlook är i läget Arbeta offline är knappen markerad.

  Växla från att arbeta offline till online (5)

 2. Klicka på Arbeta offline för att börja arbeta online igen.

  När du anslutit till servern får knappen Arbeta offline normal bakgrund:

  Växla från att arbeta offline till online (6)

Fortfarande problem? Om du kan använda e-postkontot med en webbplats, som Outlook.com, kan du kontrollera om du kan ta emot och skicka ny e-post med webbplatsen. Om du inte kan det kontaktar du teknisk support eller din e-postleverantör för att få hjälp.

Om du kan ta emot och skicka e-post på webbplatsen fungerar e-postservern. Outlook kan behöva uppdateringar eller det kan finnas ett problem med kontoinställningarna. Om du använder ett Exchange-konto söker du efter uppdateringar och installerar alla som krävs. (Det är alltid bra att ha de senaste uppdateringarna.)

Desperat? Ditt e-postkonto kanske behöver en ny start. Försök att skapa en ny e-postprofil.

När du kan vilja arbeta offline

När du arbetar online med Outlook och din e-postserver får du ny e-post allteftersom den kommer och e-post som du skickar skickas direkt. Det kan dock finnas situationer då det inte är praktiskt att arbeta online. Det kanske inte finns någon nätverksanslutning. Eller det kanske finns en anslutning, men du vill inte ansluta till den eftersom du överskridit din dataplan eller kommer att debiteras.

I Outlook har du flexibiliteten att välja om du vill arbeta online eller offline, och du kan göra det antingen automatiskt eller manuellt. Om du valt att arbeta offline, men vill utföra skicka/ta emot manuellt, klickar du bara på Skicka/ta emot > Skicka/ta emot alla mappar.

Växla från att arbeta offline till online (7)

Arbeta offline med ett Microsoft Exchange Server-konto

Om du använder ett Microsoft Exchange Server-konto sparas dina meddelanden i din postlåda på servern. När du är ansluten till servern och arbetar online kan du använda alla funktioner i Outlook och till exempel öppna objekt, flytta dem mellan mappar och ta bort objekt. När du arbetar offline kan du däremot inte komma åt något som finns på servern. Det är därför offlinemapparna, som sparas i en offline-Outlook-datafil (.ost) på datorn, är så praktiska.

Offline-Outlook (.ost) är en kopia av din e Exchange postlåda. När du är online synkroniseras den här filen automatiskt med servern så att båda kopiorna är desamma och ändringar som görs i den ena kopian görs i den andra. Du kan konfigurera Outlook att automatiskt starta offline om en anslutning till Exchange kan upprättas. Du kan även manuellt växla mellan online- och offlineanslutningslägena och välja vilka Exchange som ska hållas uppdaterade lokalt på datorn.

Om du använder ett Exchange-konto bör du göra det i cachelagrat Exchange-läge. Om du använder cachelagrat Exchange-läge hanteras de flesta situationer där du behöver arbeta offline automatiskt. Avsaknaden av en nätverksanslutning är i princip omärklig eftersom du kan fortsätta att arbeta med dina objekt.

Som standard skapar cachelagrat Exchange-läge en offline-Outlook-datafil (.ost) och laddar sedan ned och behåller en synkroniserad kopia av objekten i alla mappar i postlådan. Du arbetar med informationen på datorn och Outlook den med servern.

Oavsett om du är på kontoret, hemma eller på ett flygplan är nätverksändringar eller tillgänglighet transparenta för dig. När anslutningen till Exchange avbryts kan du fortsätta att arbeta med dina data. När anslutningen återställs synkroniseras Outlook ändringar automatiskt, och mapparna och objekten på servern och på datorn är identiska igen. Outlook hanterar din anslutning till servern och håller dina data uppdaterade. Du behöver inte växla till att arbeta offline och fortsätta försöka ansluta till servern – allt är automatiskt.

(Video) Fix Working Offline Problem in Outlook 2019

Cachelagrat Exchange-läge gör dessutom att du inte behöver ställa in grupper för Skicka och ta emot eftersom de mappar du vill ha tillgängliga offline väljs och hålls uppdaterade.

Det enda skälet till att du skulle vilja arbeta offline är om du vill ha mer kontroll över vad som hämtas till den lokala kopian av Exchange-postlådan. Det kan till exempel vara om du använder en anslutningsenhet eller -tjänst som baserar kostnaden på hur mycket data du överför. Cachelagrat Exchange-läge håller allt uppdaterat. När du arbetar offline kan du använda grupper för Skicka och ta emot för att ställa in vilken typ och mängd av information som ska synkroniseras.

Om du inte använder ett Exchange-konto? Många personer använder ett POP3- eller IMAP-konto från sin Internetleverantör (ISP) eller ett webbaserat konto, som Outlook.com (tidigare Hotmail).

Det snabbaste sättet att arbeta offline är att använda grundinställningarna i Outlook. Om du vill ändra inställningarna, till exempel om du vill ändra var offline-Outlook-datafilen (.ost) ska sparas, använder du instruktionerna under Anpassad konfiguration.

Snabbkonfigurering

 1. På fliken Skicka/ta emot i gruppen Inställningar klickar du på Arbeta offline.

 2. Klicka på OK för att konfigurera en offline-Outlook-datafil (.ost).

  Som standard är kryssrutan Fråga vid start så att jag kan välja att arbeta online eller offline markerad. Om du alltid vill arbeta online med Outlook när det finns en anslutning avmarkerar du kryssrutan.

När offline-Outlook-datafilen (.ost) skapats måste du när du stänger av och startar om Outlook synkronisera Exchange-postlådan med den nya filen. Det snabbaste sättet att göra detta är: Klicka på Skicka/ta emot alla mappar på fliken Skicka/ta emot i gruppen Skicka och ta emot.

Anpassad konfigurering

Om du vill anpassa inställningarna för offline-Outlook-datafilen (.ost), till exempel var filen sparas på datorn, gör du följande:

 1. Om du inte redan har gjort det skapar du en offline-Outlook-datafil (.ost).

  Skapa en offline-Outlook-datafil (.ost)

  1. Klicka på fliken Arkiv.

  2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

  3. Markera Exchange Server-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

  4. Klicka på Fler inställningar.

  5. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar för offlinemappfil.

  6. I rutan Fil skriver du sökvägen till filen du vill använda som OST-fil.

   Standardfilnamnet är Outlook.ost. Om denna fil redan finns blir du ombedd att ange ett nytt namn.

 2. Klicka på Arkiv-menyn.

 3. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 4. Markera Exchange-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

 5. Klicka på Fler inställningar.

 6. Gör något av följande:

  1. Starta alltid Outlook offline Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och sedan på Arbeta offline och använd en fjärranslutning.

   (Video) A year offline, what I have learned | Paul Miller | TEDxEutropolis

  2. Välj om du vill arbeta offline eller online varje gång du startar Outlook Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och markera kryssrutan Välj anslutningstyp vid start.

  3. Anslut alltid till nätverket Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och sedan på Anslut via nätverket.

  4. Outlook kontrollerar automatiskt om det finns en anslutning till servern Klicka på Identifiera anslutningsläge automatiskt. Om det inte går att ansluta till servern startas Outlook automatiskt i offlineläge.

   Obs!:Om du vill ange hur länge Outlook ska vänta på svar från servern innan du får välja om du vill försöka igen eller arbeta offline anger du ett värde i rutan Sekunder innan timeout för serveranslutning.

Överst på sidan

(Video) Fix!!!! Working Offline Problem in Outlook 2019

Viktigt!: Office 2007 stöds inte längre. Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta på valfri enhet var du än är och fortsätta få support.

Uppgradera nu

Om att arbeta offline

När du arbetar online med Outlook 2007 och e-postservern får du nya e-postmeddelanden direkt när de kommer och e-post du skickar skickas omedelbart. Ibland kan det dock vara opraktiskt att vara online. Nätverksanslutningen kanske till exempel inte alltid är tillgänglig beroende på var du befinner dig. Det kan också hända att du inte vill ansluta trots att det går, till exempel om det kostar pengar att vara ansluten.

Om kontot ansluter till Exchange sparas dina meddelanden i din postlåda på servern. När du är ansluten till servern och arbetar online kan du använda alla funktioner i Outlook och till exempel öppna objekt, flytta dem mellan mappar och ta bort objekt. När du arbetar offline kan du däremot inte komma åt något som finns på servern. Det är därför offlinemapparna, som sparas i en offlinemappfil (OST) på datorn, är så praktiska.

OST-filen är en kopia av Exchange postlådan. När du är online synkroniseras DEN här OST-filen automatiskt med servern så att båda kopiorna är desamma och ändringar som görs i den ena kopian görs i den andra. Du kan konfigurera Outlook att starta offline automatiskt om en anslutning till en Exchange inte kan upprättas. Du kan även manuellt växla mellan online- och offlineanslutningslägena och välja vilka Exchange-mappar som ska hållas uppdaterade lokalt på datorn.

Om du använder ett Exchange-konto bör du göra det i cachelagrat Exchange-läge. Om du använder cachelagrat Exchange-läge hanteras de flesta situationer där du behöver arbeta offline automatiskt. Avsaknaden av en nätverksanslutning är i princip omärklig eftersom du kan fortsätta att arbeta med dina objekt.

Som standard skapar cachelagrat Exchange-läge en offlinemappfil (.ost) och hämtar och behåller sedan en synkroniserad kopia av objekten i alla mappar i postlådan. Du arbetar med informationen på datorn och Outlook den med servern.

Oavsett om du är på kontoret, hemma eller på ett flygplan är nätverksändringar eller tillgänglighet transparenta för dig. När anslutningen till Exchange avbryts kan du fortsätta att arbeta med dina data. När anslutningen återställs synkroniseras Outlook ändringar automatiskt, och mapparna och objekten på servern och på datorn är identiska igen. Outlook hanterar din anslutning till servern och håller dina data uppdaterade. Du behöver inte växla till att arbeta offline och fortsätta försöka ansluta till servern – allt är automatiskt.

Cachelagrat Exchange-läge gör dessutom att du inte behöver ställa in grupper för Skicka och ta emot eftersom de mappar du vill ha tillgängliga offline väljs och hålls uppdaterade.

Det enda skälet till att du skulle vilja arbeta offline är om du vill ha mer kontroll över vad som hämtas till den lokala kopian av Exchange-postlådan. Det kan till exempel vara om du använder en anslutningsenhet eller -tjänst som baserar kostnaden på hur mycket data du överför. Cachelagrat Exchange-läge håller allt uppdaterat. När du arbetar offline kan du använda grupper för Skicka och ta emot för att ställa in vilken typ och mängd av information som ska synkroniseras.

Men om du inte använder ett Exchange-konto? Många får ett POP3- eller IMAP-konto av sin Internetleverantör eller använder ett HTTP-konto som Microsoft Windows Live Mail. När du är online kan en anslutning till e-postservern upprättas och Outlook skickar och tar emot meddelanden direkt för Exchange-, IMAP- och HTTP-e-postkonton. För POP3-e-postkonton skickas meddelanden direkt om kryssrutan Skicka omedelbart när du är ansluten på fliken Konfigurera e-post (Verktyg-menyn, kommandot Alternativ). När du är offline använder alla konton schemat för skicka och ta emot som du har angett i dialogrutan Grupper för Skicka och ta emot. För IMAP-e-postkonton är mappar inte heller tillgängliga offline.

När du arbetar offline ansluter Outlook bara till e-postservern om du väljer att göra det. När du är offline försöker inte Outlook ansluta till e-postservern för att kontrollera om det finns nya meddelanden, hämta rubriker du har markerat för hämtning eller skicka meddelanden.

Överst på sidan

Om du har ett Microsoft Exchange-konto

Du måste starta om Outlook 2007 för att kunna växla mellan att arbeta online och att arbeta offline. Om du vill ha bättre flexibilitet mellan anslutningslägena online och offline kan du använda cachelagrat Exchange-läge.

Det snabbaste sättet att arbeta offline är att använda grundinställningarna i Outlook. Om du vill ändra inställningarna, till exempel om du vill ändra var offlinemappfilen (.ost) ska sparas, använder du instruktionerna under Anpassad konfiguration.

Snabbkonfigurering

 1. Klicka på Arbeta offlineArkiv-menyn.

  (Video) 30 ultimata Outlook tips och tricks för 2020

  Växla från att arbeta offline till online (8)

 2. Skapa en offlinemappfil (.ost) genom att klicka på OK.

  Som standard är kryssrutan Fråga vid start så att jag kan välja att arbeta online eller offline markerad. Om du alltid vill arbeta online med Outlook när det finns en anslutning avmarkerar du kryssrutan.

När du avslutar och startar om Outlook efter att OST-filen har skapats måste du synkronisera Exchange-postlådan med OST-filen. Följande är snabbaste sättet att göra det på: Peka på Skicka och ta emotVerktyg-menyn och klicka på Skicka och ta emot alla.

Anpassad konfigurering

Om du vill anpassa inställningarna för offlinemappfilen (.ost), till exempel var OST-filen sparas på datorn, gör du följande:

 1. Om du inte redan har gjort det ska du skapa en offlinemappfil (.ost).

  Skapa en offlinemappfil (.ost)

  1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

  2. Markera Exchange-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

  3. Klicka på Fler inställningar.

  4. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Inställningar för offlinemappfil.

  5. I rutan Fil skriver du sökvägen till filen du vill använda som OST-fil.

   Standardfilnamnet är Outlook.ost. Om denna fil redan finns blir du ombedd att ange ett nytt namn.

 2. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.

 3. Markera Exchange-kontot på fliken E-post och klicka sedan på Ändra.

 4. Klicka på Fler inställningar.

 5. Gör något av följande:

  1. Starta alltid Outlook offline Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och sedan på Arbeta offline och använd en fjärranslutning.

  2. Välj om du vill arbeta offline eller online varje gång du startar Outlook Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och markera kryssrutan Välj anslutningstyp vid start.

  3. Anslut alltid till nätverket Klicka på Kontrollera anslutningsläge manuellt och sedan på Anslut via nätverket.

  4. Outlook kontrollerar automatiskt om det finns en anslutning till servern Klicka på Identifiera anslutningsläge automatiskt. Om det inte går att ansluta till servern startas Outlook automatiskt i offlineläge.

   Obs!:Om du vill ange hur länge Outlook ska vänta på svar från servern innan du får välja om du vill försöka igen eller arbeta offline anger du ett värde i rutan Sekunder innan timeout för serveranslutning.

Om du använder Exchange-kontot i cachelagrat Exchange-läge

 • Klicka på Arbeta offlineArkiv-menyn.

  Växla från att arbeta offline till online (9)

  (Video) Lär dig Excel - Flera personer redigerar arbetsboken - Podcast 2157

Om du använder ett POP3, IMAP- eller HTTP-konto

 • Klicka på Arbeta offlineArkiv-menyn.

  Växla från att arbeta offline till online (10)

Överst på sidan

FAQs

Hur tar man bort arbeta offline i Outlook? ›

Klicka på Arbeta offline på Arkiv-menyn. Markera eller avmarkera kryssrutan Fråga mig vid start så att jag kan arbeta offline eller online och klicka sedan på OK. Om du avmarkerar kryssrutan Microsoft Outlook startas anslutningen automatiskt offline om det inte finns någon anslutning till servern.

Varför är jag offline på teams? ›

Den här statusen ställs aldrig in automatiskt. Visa som inte vid datorn är när du behöver arbeta utan att svara direkt. Visa offline är när du vill ange att du inte är inloggad på Teams, så svarar inte förrän du är online igen. Du kommer fortfarande att få aviseringar om någon skickar meddelanden till dig.

Hur ändrar man status i Outlook? ›

Klicka på fliken Arkiv i Outlook och klicka sedan på knappen Autosvar, följt av Skicka autosvar och skriv därefter in ditt frånvaromeddelande och ange när det ska visas.

Varför får jag ett rött kryss på Outlook? ›

Det röda krysset där dyker upp ifall man arbetar offline med Outlook 2016, rekommenderar att du ser efter om Offline-läget går att slå av, se hur du går tillväga i denna artikel.

Hur ändrar man Outlook från offline till online? ›

Så här gör du: Klicka på Skicka/ta emot. När Outlook är i läget Arbeta offline är knappen markerad. Klicka på Arbeta offline för att börja arbeta online igen.

Vad menas med att man är offline? ›

Vad betyder offline? Offline betyder att din enhet, såsom en dator eller en telefon inte har någon kontakt med internet.

När blir man gul på Teams? ›

Ange dina alternativ för statusen Inaktiv och Inte vid datorn. Din status ändras automatiskt efter en periods inaktivitet vid datorn. Om du inte har använt din mus eller ditt tangentbord under en specifik tidsperiod visas en gul statusindikator och ordet "Inaktiv".

Hur ändrar jag status på Teams? ›

Ändra din status i Microsoft Teams (kostnadsfritt) för Windows 10:
 1. Öppna Microsoft Teams (kostnadsfritt).
 2. Välj din profilbild mot överkanten.
 3. Välj din aktuella status och välj vad du vill uppdatera till: Tillgänglig. Upptagen. Stör ej. Kommer strax. Visa som inte vid datorn. Visa som offline. Återställ status.

När blir man inaktiv på Teams? ›

I Microsoft Teams visas din närvarostatus felaktigt. Din närvarostatus ändras till exempel till Borta om skrivbordet är inaktivt i mer än 5 minuter. Men när du återupptar aktiviteten på skrivbordet ändras din närvarostatus inte omedelbart till Tillgänglig.

Varför stängs Outlook ner sig själv? ›

Om problemet är åtgärdat klickar du på Alternativ på menyn Arkiv och sedan på Tillägg. Välj COM-tillägg och klicka sedan på Kör. Klicka här om du vill avmarkera alla kryssrutor i listan och klicka sedan på OK. Starta om Outlook.

Hur tar man bort autosvar? ›

Aktivera eller inaktivera autosvar
 1. Öppna Gmail på datorn.
 2. I det övre högra hörnet klickar du på Inställningar. ...
 3. Rulla ned till avsnittet Autosvar.
 4. Välj Autosvar på.
 5. Ange datumintervall, ämne och meddelandetext.
 6. Under meddelandet markerar du kryssrutan om du vill att autosvaret bara ska visas för dina kontakter.

Varför kan jag inte ta emot mail? ›

Kontrollera synkroniseringsinställningarna för Gmail

Öppna Gmail-appen . Inställningar. Tryck på kontot. Kontrollera att rutan bredvid Synkronisera Gmail är markerad.

Var hittar jag autosvar i Outlook? ›

Prova själv!
 1. Välj Arkiv > Automatiska svar. ...
 2. Markera Skicka autosvar.
 3. Om du inte vill att meddelandena ska gå ut direkt väljer du Skicka endast under det här tidsintervallet.
 4. Välj datum och tid som du vill ställa in autosvaret för.
 5. Skriv ett meddelande. ...
 6. Tryck på OK.

Videos

1. How online social movements translate to offline results
(PBS NewsHour)
2. Anti-Semitism: fighting discrimination online to offline #FIGHTRacism
(United Nations)
3. This is Cuba's Netflix, Hulu, and Spotify – all without the internet
(Vox)
4. Hur datorns minne fungerar - Kanawat Senanan
(TED-Ed)
5. FIX - This Site Can't Be Reached Error On Windows PCs
(Sandeep Singh)
6. Google Maps hemligheter: Hur fungerar Google Maps egentligen?
(Science ABC)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated: 03/06/2023

Views: 5839

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.